TEAMBUILDING OG KJENNSKAP TIL DE ANSATTES STYRKER
samspill –balanse – skaperglede

For å være i flyt må man trives. Vi er alle unike personligheter og det å kunne forstå hverandres styrker er avgjørende for et godt arbeidsklima. Jeg benytter samtaler, preferanseskår fra Jungiansk Typeindex (Veritasgodkjent) og personlige oppfølgingssamtaler i dette arbeidet.

Mitt brennende engasjement i dette feltet har alltid ligget der, men det er etter over 27 års erfaring som selger, key account manager, rekrutterer og salgssjef jeg har opplevd viktigheten i dette feltet. Den energien som utløses når flere samhandler og bruker hverandres styrker korrekt er en gullgruve for bedriftene. Nøkkelen i dette er å kjenne til hverandres styrker, se verdien i den enkelte og bruke disse riktig.

Motsatsen til dette er en medarbeider eller et team som fort kan bli destruktive, om man hele tiden må arbeide på tvers av sine preferanser og styrker. Man kan føle at man ikke blir sett og hørt, man forstår ikke sin leder, leder forstår ikke sine medarbeidere etc. Dette fører igjen til mindre glød i arbeidet, flere vil søke seg bort fra selskapet og resultatene synker.

En god jobbflyt henger sammen med spennende arbeidsoppgaver, de gode samtalene, felles interesser, at vi kjenner og respekterer hverandre. Spurkeland (2017) beskriver dette som en tilstand av kollektiv flyt. Det er invitasjonskraften (følelsen av å være ønsket, verdsatt og sett) som gir den gode motivasjonen og som øker prestasjonene ytterligere.

Bedriften får unik kunnskap via ansatte som får mulighet til å være de beste utgavene av seg selv
innhold i kurset
JTI (Jungiansk Typeindex)

Jeg er autorisert og benytter Jungiansk Typeindex (JTI). Denne er utviklet av Optimas Organisasjonspsykologene v. Ringstad og Ødegård).  JTI er basert på psykologen C.G. Jungs lære om psykologiske typer og er  videreutviklet av Ringstad og Ødegård. Denne er kvalitetssikret og godkjent av DNV-GL (Veritas) i Norge. Dette er ingen evnetest, men en preferanseskår som måler hva du ville valgt og du sto helt fritt til å velge.

Teamkompasset
  • Bygge de beste teamene med bakgrunn i å forstå hverandre, samt å ha et grunnlag for å sette i sammen team som vil jobbe i flyt.’
  • Mål (hva er det vi skal utrette sammen?)
  • Arbeidsfordeling (hvem skal gjøre hva?)
  • Arbeidsmåter (hvordan skal det gjøres?)
  • Menneskelige og mellommenneskelige forhold (hvordan skal vi ha det med  oss selv og med andre?)
book kurs i dag!
vi tilpasser kursene etter din bedrifts behov
lise

lise jacobsen
Kursholder

Brenner for indre motivasjonen som skaper god jobbflyt!