BEVIST BEDRIFTSKULTUR
mestring – harmoni – raushet

Etter 27 års erfaring hvor jeg har mange gode og noen ikke fullt så gode erfaringer, brenner jeg for den gode bedriftskulturen. Ved å benytte relativt enkle verktøy, ønsker Jobbflyt å være en bidragsyter til å øke kundenes bunnlinje.

Ansatte som trives tilfører ofte bedriften det vi kaller for ekstraordinær rolleadferd. De jobber smartere, brenner for oppgavene og er mer effektive. En ekstra bonus er at sykefraværet går ned og at turnoverprosenten faller.

Gjennom de siste årene har det vært forsket mye på hva som skal til for å maksimere innsatsen til medarbeidere. Vil man lykkes med sterk målstyring, kontroll og utpreget bruk av individuelle belønninger for virkelig å løfte de beste, eller lykkes man i å legge til rette for en kultur med felles verdier, et sterkt «vi» fokus med lite kontroll og målstyring?Vil sistnevnte gi grobunn for at noen ansatte «nyter goder» av andres harde arbeid, eller vil de strekke seg litt ekstra og legge inn mer innsats enn de normalt ville gjort?

Vi snakker om
  1. Kartlegging av den eksisterende kulturen (over og under isfjellet).
  2. Samsvarer bedriftens visjon og verdier med de ansatte.
  3. Hvordan jobbe for en «vi» kultur hvor alle drar lasset i samme retning?
  4. Kartlegge de ansattes sterke sider og hvor de er i sin jobbflyt?
  5. Hvor rause er vi med hverandre og hvordan kan dette forsterkes?
God jobbflyt henger sammen med god samhandling og trivsel på arbeidsplassen. Dette kommer til uttrykk i våre handlinger og holdninger i den daglige jobbutførelsen.
book kurs i dag!
vi tilpasser kursene etter din bedrifts behov
lise jacobsen
Kursholder

Brenner for indre motivasjonen som skaper god jobbflyt!