om jobbflyt
kunnskap – utvikling – kvalitet

Etter å ha jobbet med salg, rekruttering og salgsledelse i 27 år, har jeg høstet spennende erfaring. Jeg har jobbet mye med den oppsøkende delen av salgsprosessen, ved siden av ledelsesansvaret. Jeg mener god indre motivasjon er avgjørende, og jeg er opptatt av hvordan man skal oppnå det.
Vi er unike mennesker med forskjellige behov, og vi motiveres på forskjellige måter. Men jeg har tro på å SE hverandre, heie frem styrkene og dyrke disse. Ikke bare oppnår man gode resultater, man får også en god arbeidshverdag, eller en god flyt som jeg liker å kalle det.

Begrepet flyt stammer fra Csikszentmihalyi (1990) og det er her jeg har funnet mye av inspirasjonen for navnet Jobbflyt AS. Selv logoen har fått utspring fra denne modellen.

Ved å sørge for god mestringsfølelse, blomstrende utvikling og god jobbflyt, vil stress reduseres, sykdom minskes, og ønsket om å bli i bedriften økes.

Ved siden av dette, har jeg på fritiden videreutdannet meg i ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det gleder meg å se at all den evidensbaserte forskningen stemmer så godt overens med mine egne erfaringer gjennom 27 år i bransjen. Det har gitt meg troen på at det er mulig å skape gode resultater ved å fokusere på å ha det moro underveis.

Ved å tilrettelegge for god jobbflyt, vil vi sammen med våre kunder skape resultater
Hvordan komme i den gode jobbflyten og hva tilbyr jeg?
Salgskurs

Mine salgskurs bærer preg av bedrifts individuelle prosesser. Jeg er nysgjerrig på hvem nettopp dere er, hvor utfordringene ligger og hva vi skal legge vekt på. Noen sliter med å booke møter, andre har en utfordring med å be om kontrakten. Les mer under salgskurs.

TEAMBUILDING

For å være i flyt må man trives. Vi er alle unike personligheter, og det å kunne forstå hverandres styrker er avgjørende for et godt arbeidsklima. Jeg benytter samtaler, preferanseskår fra Jungiansk Typeindex (Veritasgodkjent) og personlige oppfølgingssamtaler i dette arbeidet. Les mer under Teambuilding

BEDRIFTSKULTUR

Bedriftens kultur er helt avgjørende for en god jobbflyt og trivsel. Ved å foreta en kartlegging av eksisterende bedriftskultur og se på hvilke ønsker man har for fremtidig kultur, skaper vi grunnlaget for videre arbeid. Les mer under bevist bedriftskultur.

Les mine referanser her

visjon

«Ved å tilrettelegge for god jobbflyt, vil vi sammen med våre kunder skape resultater»

 

verdier
  • Frihet
  • Samhandling
  • Skaperglede
Frihet:

Den gamle hierarki lederstilen er historie og de fleste ønsker å være et selvledet autonomt menneske. I en artikkel i «American Psychologist» beskriver Deci & Ryan de tre grunnleggende behov for mennesket. Behov for autonomi/selvbestemmelse (valgmuligheter), behov for kompetanse og behov for tilhørighet (relasjon). Ved å tilfredsstille disse behovene viser forskningen at den indre motivasjonen og ytelsen øker.

Samhandling:

For å ha en god samhandling med våre kollegaer må vi forstå hvordan den enkelte er skrudd sammen. Hvem er du, hvordan tenker du og hvordan motiveres du? Hvordan kan vi sammen bruke hverandres styrker og bygge det beste teamet?

Skaperglede:

Tilfredsstillelsen ved å ha den kreative friheten til å løse en oppgave i en god samhandling med andre gir en enorm skaperglede. Den positive energien som utløses i slike prosesser er unik og en viktig bidragsyter til å løfte bedriften til nye høyder.