REFERANSER
GRUNDERHUSET

Gründerhuset Hi5 er en inkubator for bedrift med ambisjoner og vekstpotensiale. Vårt mål er å legge til rette for bedriftene og gi dem den kompetanse, kunnskap og ressurser de trenger for å nå målene sine, for så å vokse ut av Hi5.

Et ledd i kompetanseøkning for deltagerne på Hi5 i 2018 var salgstreningskurs. Senhøsten 2018 leverte Lise Jacobsen et halv dagskurs på salgstrening, med fokus på å lære og «ta den kalde telefonen» bevisstgjøring og tydeliggjøring av budskap.

Lise er kunnskapsrik med mye erfaring. Hun formidler på en lettfattelig måte og byr på seg selv og med konkrete eksempler fra egen og andres erfaring. Når dette «krydres» med godt humør og masse energi ble det tommel opp fra våre deltagere på Hi5.

TRINE TENVIK
Gründerhuset Hi5
Daglig leder